چاپ

جهت سفارش محصول وخرید میتوانید جهت دریافت پیش فاکتور وفاکتور باشرکت آسا بُرد در تهران تماس حاصل فرمایید.
66685850-021  و  44542961-021

پس از کسب اطلاعات، ثبت سفارش، نوع محصول، هزینه حمل ونقل و...میتوانید بایکی دوروش زیر اقدام به خرید کالا نمایید.


1.پرداخت نقدی همزمان با تحویل کالا
 

خریداران محترم در تهران میتوانند پس از تحویل کالای مورد نظر، مبلغ رابه پیک حمل ونقل پرداخت نمایند.


2.واریز به حساب بانکی

بانکشماره حسابشماره کارتصاحب حساب
آینده بانک  0202214778005    6362141083665548   امیرعباس سعیدی  
banke 1 0335733060001 6037697420499896 امیرعباس سعیدی